A čo ďalej?

Atlasom predstáv chceme prispieť k zmene doterajšieho uvažovania o vzdelávaní. Atlas ponúka možnosť pozrieť sa zo širšej perspektívy a z nadhľadu na to, ako vzdelávanie môže vyzerať a aké ho chceme mať.

Atlas pri tom možno využiť ako pomôcku na otvorenie nových tém, prehĺbenie prebiehajúcich diskusií a kritické posúdenie rôznych návrhov. S jeho pomocou možno hľadať riešenia, ktoré sú v súlade s našimi vlastnými predstavami a prioritami, no aj porozumieť predstavám a prioritám iných ľudí. Môžeme tak diskutovať o rôznych možnostiach, ich súvislostiach i dôsledkoch a pokúsiť sa nájsť zhodu. A vďaka tomu sa môžu prijímať také kroky, ktoré povedú k dobre premyslenej premene vzdelávacieho systému tak, aby lepšie zohľadňoval potreby detí.

Atlas neponúka hotové návody, ale myšlienky, ktoré je dobré posúdiť ešte predtým, ako sa začne konať. A posúdiť znamená diskutovať.

Podeľte sa s nami o vaše postrehy a nápady ako vzdelávanie na Slovensku pohnúť dopredu. Vopred ďakujeme za akúkoľvek spätnú väzbu.

vsetci@chcemevedietviac.sk | chcemevedietviac.skAktéri vo vzdelávaní


„Učenie nie je len o škole, učíme sa aj od iných ľudí ako od učiteľov.“

Úvod


Späť na titulnú stránku